پایان یافته

کارفرما: ekibcomple584

بودجه: سایر مبالغ
(از ۱۰۰,۰۰۰ تا ۲۵۰,۰۰۰ تومان)

فرصت ارسال پیشنهاد به پایان رسیده است

ارسال پیشنهاد برای این پروژه
کپی کنید

با سلام

مجموعه ما در نظر دارد تا زبان روسی را به زبان های وبسایت اضافه نماید. فایل فارسی ارسال خواهد شد. با توجه به خاص بودن پروژه برای ابتدا یک فایل بسیار کوتاه برای ترجمه ارسال خواهد گردید و در صورت رضایت از کار فریلنسر پروژه ادامه دار خواهد بود.

لازم به ذکر است که این پروژه مستمر و ادامه دار است.

مهارت‌های مورد نیاز