پروژه باز

کارفرما: maryamafsh460

بودجه: سایر مبالغ
(از ۲۵۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان)

۲ پیشنهاد

فرصت ارسال پیشنهاد به پایان رسیده است

ارسال پیشنهاد برای این پروژه
کپی کنید

با سلام

برای یک وبسایت بسیار معتبر نیازمند تولید محتوا برای 10 موضوع در حوزه کفش نیازمند هستیم

لطفا به جهت مشاهده رزومه ها و عملکرد های سابق، در بخش پروفایل خودتان حتما نمونه کار داشته باشید.