پایان یافته

کارفرما: paradisebo396

بودجه: سایر مبالغ
(از ۵۰,۰۰۰ تا ۱۰۰,۰۰۰ تومان)

فرصت ارسال پیشنهاد به پایان رسیده است

ارسال پیشنهاد برای این پروژه
کپی کنید

در مورد تفاوت منتور با مربی

با سلام

حداکثر زمان در نظر گرفته شده برای این کار دو روز می باشد و بیش تر از ان کار مورد قبول قرار نخواهد گرفت.توجه به زمان و دقت و سرعت عمل و البته خلاقیت برای ما مهم است.

نکته : داده های مورد نیاز برای تهیه اینفوگرافیک را در اختیار شما خواهیم گذاشت.

بودجه در نظر گرفته شده برای این کار: بین 50 تا 100000 تومان

مهارت‌های مورد نیاز