پایان یافته

کارفرما: info366

بودجه: پروژه متوسط
(۱,۵۰۰,۰۰۰ تا ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان)

فرصت ارسال پیشنهاد به پایان رسیده است

ارسال پیشنهاد برای این پروژه
کپی کنید

با سلام

یک پروژه فتوکلیپ 5 قسمتی هر قسمت یک دقیقه هست در ارتباط با معرفی اینترنت اشیا به مخاطب عام با کانتنت خام آماده یعنی ما می توانیم توضیحات لازم در مورد موضوع مربوطه را به فری لنسربدهیم.

کار نریشن داره. و در واقع نویسنده یک قصه در میاره بر مبنای موضوع مورد نظر و برای شخصیت های اون دیلوگ مینویسه تا ما به نریشن تبدیل کنیم.

حتی میتونیم قصه اولیه کار رو هم بدیم.

مهارت‌های مورد نیاز