پایان یافته

کارفرما: rahahmadza175

بودجه: پروژه کوچک
(۵۰۰,۰۰۰ تا ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان)

فرصت ارسال پیشنهاد به پایان رسیده است

ارسال پیشنهاد برای این پروژه
کپی کنید

چند تا کلیپ آموزشی داریم که باید به زبان فارسی ترجمه بشن.

ترجمه ها فقط باید تایپی باشه و نیاز به صداگذاری و ... نیست.

هر کلیپ در حدود 2 دقیقه می باشد. در مجموع 12 دقیقه

با تشکر. منتظر ارسال پیشنهادات هستیم.