پایان یافته

کارفرما: behnam

بودجه: پروژه ساده
(حداکثر تا ۵۰۰,۰۰۰ تومان)

فرصت ارسال پیشنهاد به پایان رسیده است

ارسال پیشنهاد برای این پروژه
کپی کنید

سلام

ترجمه 12 صفحه مقاله رشته نرم افزار در مورد

 hybrid feature selection method to improving file fragment classification

است که برای 3 روز میخوام انجام بشه.درخواستی که دارم مقاله بصورت کاملاً صحیح و بدون غلط ترجمه و نیازی به ویرایش توسط شخص خود من نداشته باشه.