لیست فریلنسرها در همکاریتو

فیلتر
ایجاد پروژه برای ایشان دعوت به همکاری

rostamisor205

Iran, Kermān

آخرین فعالیت: بیش از یک هفته پیش

ایجاد پروژه برای ایشان دعوت به همکاری

ایجاد پروژه برای ایشان دعوت به همکاری

mirage

Iran, Tabrīz

آخرین فعالیت: بیش از یک هفته پیش

ایجاد پروژه برای ایشان دعوت به همکاری

علاقمند به برنامه نویسی و امنیت

ایجاد پروژه برای ایشان دعوت به همکاری

jamcompus185

آخرین فعالیت: بیش از یک هفته پیش

ایجاد پروژه برای ایشان دعوت به همکاری

ایجاد پروژه برای ایشان دعوت به همکاری

farzamhosseini

Iran, Tehran

آخرین فعالیت: بیش از یک هفته پیش

ایجاد پروژه برای ایشان دعوت به همکاری

فرزام حسینی هستم، 19 ساله مشغول به فری لنسینگ و تحصیل در رشته کارشناسی مهندسی کامپیوتر، مسلط به زبان انگلیسی، مترجم انگلیسی با دیپلم زبان انگلیسی دریافت شده از مرکز موسسه آموزش زبان دانش.