پلن‌های فریلنسری در همکاریتو

پلن اقتصادی

اعضای پلن اقتصادی می‌توانند ۱۰ مهارت برای خود انتخاب کرده، ۳ پیشنهاد همزمان برای پروژه‌ها ارسال کرده، ۱ پروژه همزمان در حال انجام داشته و ماهیانه ۲ پروژه به انجام برسانند.

رایگان

پلن برنزی

اعضای پلن برنزی می‌توانند ۱۵ مهارت برای خود انتخاب کرده، ۵ پیشنهاد همزمان برای پروژه‌ها ارسال کرده، ۳ پروژه همزمان در حال انجام داشته و ماهیانه ۴ پروژه به انجام برسانند.

ماهیانه ۱۰,۰۰۰ تومان

پلن آبی

اعضای پلن آبی می‌توانند ۲۰ مهارت برای خود انتخاب کرده، ۱۰ پیشنهاد همزمان برای پروژه‌ها ارسال کرده، ۵ پروژه همزمان در حال انجام داشته و ماهیانه ۶ پروژه به انجام برسانند.

ماهیانه ۲۰,۰۰۰ تومان

پلن طلایی

اعضای پلن طلایی می‌توانند ۳۰ مهارت برای خود انتخاب کرده، ۱۵ پیشنهاد همزمان برای پروژه‌ها ارسال کرده، ۸ پروژه همزمان در حال انجام داشته و ماهیانه ۸ پروژه به انجام برسانند.

ماهیانه ۳۰,۰۰۰ تومان

پلن ویژه برای کارفرمایان همکاریتو

پلن ویژه

تمامی کارفرمایان وبسایت همکاریتو می‌توانند هر ماه ۱ پروژه رایگان ثبت کرده و پروژه خود را توسط بهترین فریلنسرها به انجام برسانند.

عضویت و ایجاد پروژه